Yazılı Fetva

İkinciye Evlenme

13334
20.12.2012

Selamünaleyküm hocam. Değerli vaktinizi ayırıp soruma cevap verdiğiniz için şimdiden Allah razı olsun. Sorum şu: "Resulullah’ın (aleyhissalâtü vesselâm) minberde şöyle söylediğini işittim:"Benî Hişam İbnu'l-Mugire ailesi, kızlarını Ali bin Ebi Talib'le evlendirmek için benden izin istiyor. Ben izin vermedim, vermiyorum ve vermeyeceğim! Ancak, Ebu Talib'in oğlu kızımı boşayıp, kızlarını almak isterse o başka! Şunu iyi bilin, Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer, ona eziyet olan bana da eziyet olur" (Buhârî, Fezailu'l-Ashab 16, 12, 29; Müslim, Fezailu's-Sahabe 96; Ebu Davud, Nikah 13; Tirmizî, Menakıb) hocam bu hadis-i şerif i nasıl değerlendirmemiz lazım? Mesela eğer bir erkeğin eşi kendisine karşı bütün görevlerini yerine getiriyorsa ve ikinci nikâh onu üzecek ve ona psikolojik olarak zarar verecekse bir erkek için ikinci hanımı almaması İslam ahlakına daha uygundur diyebilir miyiz?

Selamünaleyküm. Sözünü ettiğiniz hadis sahihtir, en muteber kaynaklarımızda bulunmaktadır. Yalnız bu kaynaklar tarandığında, hadisin içinde dikkatten kaçmaması gereken bir gerekçe vardır. O gerekçe de şudur: 'Allah'ın Peygamberinin kızı ile Allah'ın düşmanının kızı bir arada olmaz!' bu gerekçe meseleyi izah etmektedir. Evlendirilmek istenen kız, Ebu Cehil'in kızı idi. Fatıma ile onun bir evde olması ne kadar olabilir bir şeydi? Hadiste vurgulanan budur.Hadisin rivayetlerinde yine dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı daha vardır, o da sizin sorunuzu izah etmektedir: 'Dikkat edin. Ben helali haram, haramı helal yapmıyorum!' undan da anlaşılıyor ki, buradaki yasaklama çok özel bir durumla sınırlıdır.

Nureddin Yıldız