Yazılı Fetva

İlahiyat öğrencisi hangi tefsiri satın almalıdır?

3561
29.06.2020

İlahiyat fakültesinde okuyorum. Özel kütüphanem için tefsir edinmek istiyorum. Kurtubi tefsirinden çokça söz ediliyor, tavsiye eder misiniz?

Kurtubi, Endülüs ulemasındandır. Tefsir ilminin de önde gelenlerindendir. Ahkâm ayetleri ağırlıklı bir tefsir olarak her kütüphane için elzemdir denebilir. Yalnız böyle bir tefsir kendi dili olan Arapça üzerinden bu ağırlığı taşır, bunu unutmamalısınız.

Nureddin Yıldız