Yazılı Fetva

İlyas Peygamberin geldiği bölge biliniyor mu?

1967
05.01.2021

Hocam İlyas Peygamber hangi yöreye gelmiştir, hakkında bilgimiz var mıdır?

İlyas aleyhisselam, Süleyman aleyhisselamdan sonraki dönemde Fenikeliler’e gelmiş bir peygamberdir. Kur'an’ımızda iki ayrı yerde adı geçmektedir. (Enam, 85 ve Saffat, 123-132)
İsrailoğullarından olmadığı zannedilmektedir. Kavmi de onlardan değildi. Bugün Balebek olarak bilinen yörede yaşamış bir kavimdir. Milattan önceki dönemin tarihinde önemli izleri bulunan bir kavimdir. Kenanilerden olma ihtimalleri yüksektir.

Nureddin Yıldız