Yazılı Fetva

İmam Gazali Son Zamanlarında Selef İtikadına mı Yöneldi?

5162
23.02.2018

Selamünaleyküm hocam,
Hocam, Minhâcü’l Âbidîn derslerinizin “Gazâlî’yi Anlamak (2)” başlıklı ikinci bölümünde İmam Gazâlî’nin eşarilik ve mâturidilik gibi selef-i sâlihîn döneminden sonra oluşan mezhepleri bıraktığını söylediğiniz kısa bir videoya denk geldim. Bu konuyu biraz daha açar mısınız?

Selamünaleyküm.

Gazali, bu ümmetin büyüklerindendir. İmam’dır. Hüccetulislam’dır. Müceddit’tir.

Elli beş yıl yaşadığı bu dünyaya iman adına köklü izler bırakıp gitti Rabbine. İlmî hayatının başlangıcı ile bitişi arasında bazı farklılıklar oldu. Felsefeye girdi, felsefeye karşı cephe aldı. Öven ve yeren kitaplar yazdı. Batınıye gibi bir belayı inceledi. Fıkıhta muhteşem eserler verdi.

Özellikle kelam ilminde önemli çalışmaları oldu. Eşarilik açısından köklü izler bırakan eserler yazdı. Kelam ile alakalı en son eseri, İLCÂMU’L-AVÂM AN İLMİ’L-KELÂM isimli eseridir. Bu eseri incelendiğinde, belli başlı konularda kelam ilmi öncesi diyebileceğimiz Selef düşüncesine döndüğü görülür. Tüm bid’at fırkalardan uzaklaşarak ve eşarî bir âlim olmasına rağmen müteşâbihat konusunda eşarî ve mâturîdîlikten ayrılarak Selef düşüncesine yöneldiği son eserinde görülmektedir.  Yalnız burada kastettiğimiz Selef, İmam Malik (rahmetullahi aleyh) ve İmam Ahmed bin Hanbel (rahmetullahi aleyh) gibilerin temsil ettiği Selefiliktir. Bugünkü ismi ile müsemması farklı selefilik açısından bir benzetme asla mümkün değildir.

Elli beş yıl içinde bu büyük dönüşümler ve etkiler onu muhteşem bir noktada ve takipte bıraktı.

Minhâc derslerimizi, ilmi ağırlığı olması sebebiyle konu bütünlüğü içinde izlemenizi tavsiye ederiz.

Allah Gazâlî’mize rahmet eylesin

Selamünaleyküm

Konu ile ilgili olarak:

Nureddin Yıldız