Yazılı Fetva

İmam’ın Hassasiyeti

2606
02.11.2012

Hocam öncelikle selamünaleyküm. Demin bir cemaatimin sorusu ile çıkmaz bir sokağa girdim kendi içimde. Hani mezhebine mensup bir imam arkasında şafi mezhebine mensup cemaatinde olduğunu bildiği halde hanımına dokunup imamete geçebilir mi? Geçse şafi mezhebine mensup olanların namazı ondan sorulur mu? Hocam aydınlatırsanız size müteşekkir kalırız Allah'a emanet olasınız.


Selamünaleyküm. İmamların, en hassas ölçülere riayet ederek namaz kıldırmaları evla olandır. İmamlığın ağırlığı da bunu gerektirmektedir. Buna rağmen, müçtehitlerimizden birinin içtihadına dayalı olarak hareket eden bir imamın arkasında kılınan namaz, namaz kılanın tabi olduğu imamın müçtehidine muhalif durumda olsa dahi namazda bir sıkıntı olmaz. Yeter ki mesele akide ile alakalı bir mesele olmasın. Mezheplerden birini, diğerini batıl görecek şekilde tek nokta görmek sakıncalıdır.

Nureddin Yıldız