Yazılı Fetva

İnsan mükerremdir sözünden kasıt nedir?

4234
15.04.2020

İnsan mükerremdir denince ne kastediliyor, bu bir insanı kutsallaştırma mıdır, böyle anlayana ne diyebiliriz?

Mükerrem, saygın, faziletli, değerli demektir. İnsan mükerremdir denince de insanın saygınlığı öne çıkarılmış olur.
 
İnsanın mükerrem olduğu Kur'an ayetiyle sabittir. Babamız Adem ve onun nesli mükerremdir. Bunun nedeni ve sonuçları olarak şunları tespit edebiliriz:
 
1. İnsanı bizzat Allah Teâlâ yarattı. Ona diğer mahlûkattan farklı olarak;
 
a. İlk insan olan Adem’i bizzat kendi eliyle yarattı. (Bu, bir lütuf ifadesi olarak anlaşılır yoksa “el” Allah için bizim elimiz gibi anlaşılmaz.) Ona kendisinden bir ruh verdi. Ona isimleri öğretti. Diğer melekleri ona secde ettirdi.
 
b. Akıl ve irade verdi insana.
 
c. Sorumluluk taşıyacağı bir kabiliyet verdi.
 
d. Bunlara bağlı olarak ona din indirdi. İnsanın içinden peygamberler seçip gönderdi. Ve insanlığın efendisi Muhammed aleyhisselamı gönderdi. Böylece insan, Allah’ın emanetine muhatap oldu. Bu da onu mükerrem yaptı.
 
2. İnsanı Kur'an ile buluşturdu. Kur'an sayesinde insan, yaratan Rabbine muhatap oldu.
 
3. İnsanı imtihanların muhatabı yaptı. O imtihanların sonucuna göre de cennetine kabul buyurdu.

Nureddin Yıldız