Yazılı Fetva

“İşinin ehli doktor” derken kastedilen nedir?

3462
14.03.2022

"DOKTORUNU DİNLEMEYEN VEBALE GİRER" videonuzla alakalı soruma cevap verebilirseniz çok sevinirim. Bu videoda dediğiniz işinin ehli, İslam’dan ve Nebevi Tıp ilminden uzak öğretilerle yetişmiş günümüzdeki doktorlar mı? Yoksa Peygamber Efendimiz aleyhisselamın ilmini takip edip günümüze kadar ulaştıran İbni Sina ve Er-Razi gibi büyüklerin öğretilerini günümüze şerh eden Geleneksel Tıp ismiyle buluştuğumuz Aidin Salihler mi? İşin ehlinin tanımı konusunda ciddi sıkıntılarımız yok mu?
Mesela bal şerbetini veya çörek otunu insanlara tavsiye etmek suç haline getiriliyor. Sizin konuşmanızdan da bu çıkıyor. Bu konuda fikrinizi bekliyoruz.

Bugün tıbbın bir yaratıcı durumuna getirildiği maalesef doğrudur. Aynı şekilde insanların korkularının bal ve çörek otu ile sömürüldüğü de doğrudur. İkisini de yanlış buluruz. Laboratuvarlarda denenerek ruhsatlandırılmamış ilaçların ve yöntemlerin insanların duygularının sömürülerek kullanılmasını asla doğru bulmayız. Tıp düşmanlığı yanlıştır. Doktorun mü'min değil ama uzman olması, eğer ona karşı başka bir uzman mü'min doktor alternatif üretiyorsa o takdirde yok kabul edilebilir. Böyle bir durum yoksa doktora muhalefet hatadır.

Nureddin Yıldız