Yazılı Fetva

İslam fıkhıyla günümüz hukuku arasında metot benzerliği var mıdır?

3951
28.09.2015

İslam fıkhıyla, günümüz hukukunun kuralları birbirinden farklı olsa da meselelere yaklaşma metotları benzer midir? Yani hukuk öğrenimi almış birinin fıkıh öğrenimi, diğer insanlara göre daha kolay mı gerçekleşir? Hukuk öğrenimi almış birinin fıkıh alanında ilerlemesi mümkün müdür?

Hukuk bir ilim dalıdır. Fıkıh da bir ilim dalıdır ama iki ilim dalı arasında menşeleri itibariyle büyük farklılıklar vardır. Belli noktalarda kesiştikleri söylenebilirse de yönleri ve alanları farklı olduğu için iki ilim dalından ortak bir sonuç çıkarmak zordur. Ben hukuk tahsili görmediğim için iki branşı bir arada tahayyül edemiyorum. Netice olarak her birinin diğerinin tahsiline veya kavramasına yardımcı olabileceğini düşünürüm.

Nureddin Yıldız