Yazılı Fetva

İslâm'da caminin yeri nedir?

4101
06.09.2016

İslâm'da caminin yeri nedir? Sadece ibadet edilen yer midir?

Namaz müminin hayatında ne anlama geliyorsa, ağırlığı ne ise mümin toplum için cami de odur. Namaz kişinin müminliğini, cami toplumun müminliğini tescil eder. Elbette camilerimiz sadece namaz mahalli değildir. Peygamber aleyhisselamın hayatında cami, bugünkünden çok daha aktifti. Bugün camilerimizi daha sosyal hâle getirmemiz gerektiği söylenebilir. Bu doğrudur ama namaz dışında pek çok şey için artık camiye ihtiyaç kalmamış, modern hayat her için ayrı bir mekan ihdas etmiştir. Bu nedenle namaz dışında bir iş için kullanılmıyor diye camilerimizin ihmal edildiğini söylemek yerine oturmayan bir ifade olur. Şu namazı hakkıyla camide eda edebilsek yani camilerimizde namaz yerini bulsa ona da razı oluruz. Allah yardımcımız olsun. Bizi cami kuşları kılsın.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


cami islamdacami