Yazılı Fetva

İslam’da fikri mülkiyet hakkı var mıdır?

3930
28.09.2015

İslam fıkhında fikri mülkiyet hukuku gibi bir alan var mı? Yani fikir üzerinde mülkiyet hakkı tesis edilebilir mi?

Telif hakları konusunda kadim ulemamızın direkt yazılmış müstakil bir çalışması yoktur. Yeni konuşulan konulardan olduğu için bu asır uleması tarafından müstakil bir başlık olarak ele alınmıştır. O çalışmalardaki bilgilerin hulasası ise telif hakkının dinimizde korunmuş olduğu şeklindedir.

Nureddin Yıldız