Yazılı Fetva

İslam'da iman ve nikah tazeleme var mıdır?

11890
03.04.2011

İslam'da tecdidi iman ve tecdidi nikah (iman ve nikah tazeleme) var mıdır, var ise kaynakları ve delilleri nelerdir?

'Tecdid' yenilemektir. Buradaki yenilemeden iki kasıt vardır. Birincisi, 'ola ki eskimiştir, yenileyelim!' tarzındaki anlayıştır ki, yaygın olan budur. Fıkıh açısından bir dayanağı yoktur bunun. Özellikle nikâhın bu şekilde yenilenmesi mümkün değildir. İmanın yenilenmesi ise bir tür istiğfar olacağından mümkündür. İkinci yenileme çeşidi ise, bozulan nikâhın eğer üç talakla tamamen kaybolmamış ise kadının da onayı ile yapılacak yeni bir akit şeklinde gerçekleşir. Genelde yapılanın bu olmadığı aşikârdır.

Nureddin Yıldız