Yazılı Fetva

İsrailoğullarında bozulma nasıl başladı?

1829
07.09.2020

İsrailoğulları Peygamber aleyhisselam soyundan geldikleri hâlde neden kitlesel olarak kötüye doğru bir gidiş yaşadılar, ya da nasıl başladı bu sökülme?

Toplumsal bozulma, imanı terk etme Musa aleyhisselam zamanında da vardı ama kitlesel değildi. Süleyman aleyhisselamdan sonra kitlesel duruma ulaştı.
 
1. Önce şirk içlerinde yayıldı, ona sessiz kaldılar. Ardından da şirk onları bir ur gibi sardı.
 
2. Ardından Allah’ın ahkâmını gizlediler.
 
3. Cinlere tapınma ve sihir ile iştigal başladı.
 
4. Faiz başta olmak üzere hırsızlık ve hilekârlık yayıldı.
 
5. Emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i anil münker uygulanmadı.
 
6. Sözlerinden caydılar ve bu durumu hata olarak görmediler. Sonunda da bildiğimiz o kavim ortaya çıktı.

Nureddin Yıldız