Yazılı Fetva

İtikaf içerisinde ilmi faaliyetler yapılabilir mi?

4878
25.05.2019

Hocam, birkaç senedir ortaokul lise ve üniversiteli gençlerle itikafa giriyoruz bu sene Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisleri, Kurtubi tefsirinin 30. cüzünü okumayı ve mukabele usulü hatim yapmayı planladık. İtikafı böyle geçirmemiz doğru olur mu nasıl bir program izlersek sünnete uygun itikaf yapmış oluruz.

Bu saydığınız şeyler elbette mübarek şeylerdir, her yerde her zaman değerlidirler. Ancak i'tikâfta asıl maksat kabir tefekkürüne, dünyanın cazibesine karşı eğitimdir. Bunu da tefekkür, zikir ve yalnızlık sağlamaktadır. İlmi bir faaliyet bu hızı kesebilir. Size tavsiyem zikir ve tefekkür ağırlıklı, Kur'an tilaveti yoğunluklu bir i'tikâf yapmanızdır. Özellikle saatlerce dua yapmış olarak o ibadeti bitirirseniz kazancınız daha fazla olur. Gençler duayı da bir ibadet olarak yapmayı orada görmelidirler. Bizi de duanızdan unutmayınız. Bilhassa gençlerin duasını umuyorum.

Nureddin Yıldız