Yazılı Fetva

Kabir ehlinden himmet, istiğase veya istimdat istemek doğru mudur?

11448
13.02.2015

Tarikatlarda şeyhten himmet, istiğase veya istimdat istemek meşhur bir durumdur, bu, İslam’a uygun mudur? Kabir ehlinden (Abdulkadir-i Geylani, Şahı Nakşibend, İmam-ı Rabbani vs.) istiğase veya istimdat istenilir mi?

Kabirdekiler veya yaşayan makam sahipleri iyi mü'minler, Allah dostu insanlar ise açtıkları çığırı devam ettirmek gerekir. İsimleri üzerinden tembellik sektörü oluşturmak İslam ile aynı zeminde tutulabilir bir anlayış değildir.

Nureddin Yıldız