Mektuplar

Kadın erkek karışık aynı sofrada yemek yenebilir mi?

38844
14.09.2015

Selamunaleykum. Mücmel ve umumi olarak değerlendirdiğimizde evlenebildiğimiz kişilerle -hısım akrabalardan olanlar dahil- aynı sofrada yemek 'haramdır' diyebilir miyiz?
- Pirifani kişiler de bu grupta değerlendirilebilir mi?
- Buluğ çağına girmemiş kişiler de bu grupta değerlendirilebilir mi?

Aleykümselam.
Sokakta yürürken erkek kadın beraber yürüyebiliyoruz. Çünkü 'sokak şartları' ile yürürken bir sıkıntı hissetmiyoruz. Sokak şartları dediğimiz nedir?
a- Bedensel temas olmuyor.
b- Dikkatli bir göz baksa bile dış kıyafetten başkasına muttali olamıyor. Göz korunuyor, gözden korunuluyor.
c- Laubalilik imkânı açılmıyor.
d- Sadece gereken kadar konuşuluyor, alınıp veriliyor.
Bu 'sokak şartları' dediğimiz ortam 'ev niteliğinde' de olsa sağlanabildiğinde evde de mahrem olanlar ve olmayanlar oturup yemek yiyebilirler. 'Böyle bir yemek yemenin ne anlamı var, ağzına kaşık götürmek bile mümkün olmaz ya da o şartlarda oturmanın muhabbet niteliği olmaz' deneceği için evde karma oturum yapılmasın deniyor. Bir ön tedbir olarak bu yasaklanıyor. Yaşı seksenleri bulmuş ihtiyarlar, erkeklik-kadınlık ayrıntılarına vakıf olamayan çocuklar için bunun bir istisnası oluşturulabilir. Daha ötesi yoktur. Muhakkak evde bir yemek ortamı oluşturulacaksa, evle nispetlendirilmiş bir 'sokak şartları' oluşturularak oturulabilir.
Dinimizin evde kimler kimlerle yemek masasında nasıl oturabilir şeklinde ayrıntılı bir yemek masası tarifi yoktur. Gözü bile haramdan koruma, fitneye zemin hazırlamama olarak izah edilebilecek bir çizgiler bütünlüğü vardır. Meseleyi bu şekilde anlamaya çalışmalıyız.
Selamünaleyküm.
Nureddin Yıldız
facebook.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz

Nureddin Yıldız