Yazılı Fetva

Kadın fıkıh yazarlarının olmayışı kadınların yok sayılmasına mı sebep oldu?

833
19.01.2023

Hocam bir grup ilahiyat talebesi olarak şöyle düşünüyoruz: Fıkıh kitapları erkeklerin yazdığı kitaplardan oluşuyor. Arkadaşlarla incelemeye çalıştık, neredeyse kadınların eseri olan köklü bir fıkıh kitabı bulamadık. Bu da fıkıh kitaplarının kadınları yok kabul eden ya da öteleyen hükümlerle dolu olduğu tezini güçlendiriyor. Ne dersiniz?

Eğer, fıkıh bizim dinimiz olan İslam’ı anlatan fıkıh ise yani onu kastediyorsanız bu ifadeleriniz asla yerinde ve söylenebilir değildir. Zira dinimiz İslam, erkeği tutuyor, kadını eziyor tezini savunmuş olursunuz; mümkün mü böyle bir şey? Fukahayı bu kadar sıradan bir anlayışla anmak en hafif deyimiyle seviyesizliktir. Elbette fakihler de insandırlar, hatadan arınmış değildir ama bu ümmetin göz bebeği bir kadroyu oluşturmaktadırlar. Hiçbir fakih, kadını itilmiş biri olarak görmemiştir, göremez de. Okuduğu Kur'an onu meneder. Okuduğu hadisler onu reddeder. Ardından gelen diğer fakihler onu yok duruma getirir. Böyle bir şey yoktur. Bu asırda böyle iddiaların asıl nedeni dinimize karşı kin besleyenlerin kustuğu nefrete inanılıyor olmasıdır.

Nureddin Yıldız