Yazılı Fetva

Kadınlar rükûda nasıl durmalıdır?

701
16.09.2022

Hocam kadınların rükûda sırtlarının erkekler gibi dümdüz olması şart mı?

Hanefi mezhebi ulemasının kadın için tavsiyesi biraz daha az eğilmek şeklindedir. Diğer ulema ise erkek ve kadın arasında fark olmadığı şeklinde kaydetmişlerdir. Yalnız bunun namazın sıhhati açısından olumsuz bir etkisi yoktur.

Nureddin Yıldız