Yazılı Fetva

Kadınların Erkek Doktora Muayene Olmasında Sınır Km 100 müdür?

11639
09.10.2014

Sevgili hocam, sitenizde KADINLARIN ERKEK DOKTORA muayene olmaları hususunda 100 km gibi bir ölçü bilgisi vermişsiniz. Bunun kaynağı nedir? 100 km çok kısa ve suistimale açık bir durum değil midir?

Selamünaleyküm. Burada fıkhın genel ilkeleri üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır, o da şöyledir:
-Mahremiyet ilkeleri gereği kadın kadına, erkek erkeğe muayene olmalıdır.
-Zaruret durumunda erkek kadına, kadın erkeğe muayene olabilir.
-Buradaki zaruret, kadının UZMAN KADIN DOKTOR bulamamasıdır.
-Uzman bir kadın doktor bulamamadaki ölçü, bir insanın kendi muhiti ile sınırlıdır. Bu sınırı da en fazla seferilik mesafesi ile sınırlandırabiliriz. Seferilik mesafesi kadar bir mesafede kadın doktor bulamayan bir hasta kadın, erkek doktora muayene olabilir. Bu durumda zaruret kuralları geçerli olur. Bu seferilik mesafesi de yüz km. civarındadır. Bu rakamın daha az veya daha çok olması da mümkündür. Bunu ortalama bir takdir olarak belirlemiş bulunuyoruz.
-Mesela acil bir vakada hiçbir araştırmaya gitmeden ilk bulunan erkek doktor da tedaviyi üslenebilir. Buradaki acillik oranı, ruhsatı biraz daha geliştirir. Meseleyi bu şekilde takdir edebilirsiniz.

Nureddin Yıldız