Yazılı Fetva

‘Kadınlarla istişare edin fakat dediklerinin tersini yapın’ hadisinin İhya’da geçmesi

7353
21.12.2015

“‘Kadınlarla istişare edin fakat dediklerinin tersini yapın’ hadisi sahih midir?” sorusuna “sahih bir hadis olarak bu yoktur. Kadınlar aleyhine uluorta üretilmiş sözlerden biri olarak yaygınlık kazanmıştır" şeklinde cevap vermişiniz. Ama bu ibare İhya’nın birinci cildinde geçmektedir. Orada geçen her söz kayda değer değil midir sizce?

Bu söz, sahih bir hadis değildir. Uydurma olduğu yönünde görüş belirten âlimler de vardır.
Bir sözün İhya'da geçmesi, o söz için dini hüccet olma niteliği getirmez. İhya'da geçmesi yanlış olduğunu da göstermez. İhya bu manada kullanılan bir kaynak değildir. İhya bir terbiye ve ahlâk kitabıdır. Takva bir hayat için önemli kaynaklardandır. Hadis değerlendirmesi yapılacak bir kitap değildir. Müellifi kitabını o maksatla yazmamıştır.

Nureddin Yıldız