Yazılı Fetva

Kâfire karşı İran (Şiilik) desteklenebilir mi?

14471
04.12.2015

Müslümanlar açısından Yahudi ve Hıristiyanlar mı yoksa Şia mı daha tehlikeli? Bu konuda genelleme yapılabilir mi yoksa yeri ve zamanına göre değişir mi? Daha açık bir şekilde sormak gerekirse, şu an olan olaylar karşısında -ikisinin de elbet yanlıları var- Abd ve İsrail'e mi yoksa İran'a mı daha sert bir şekilde karşı durmak gerekir? İki grup arasında kalınca bir Müslüman olarak hangisine yakınlaşmamız, hangisinden uzaklaşmamız gerekir?

İki önemli farkı ortaya koyarak meseleye bakmalıyız. Birincisi şudur: İran başka, Şia başkadır. İran, Şiilerin de yaşadığı Farisî kökleri olan bir devlettir. İran, tarihten gelen devlet politikası ile farklılığını her zaman göstermektedir. Umumiyetle Müslüman olmayan güçlerle masa üzerinde siyaset yapmayı yeğleyen anlayışı yaşatırlar. Müslümanlara ise daha haşin bir siyaseti tercih etmişlerdir. Şiilik ile İran eşit tutulmamalıdır.
İkinci fark ise şudur: Şiilik, İslam'ın içinde bir fırka adıdır. İslam'ın merkezine hangi mesafede olursa olsun hiçbir kelimeitevhid sahibi küfür ehli ile aynı çizgide görülemez.
Bu iki tespitten sonra sorunuzun cevabı şudur:
Biz ümmetimizin menfaatini kollarız. Ümmetimizin geleceğini, İslam'ın istikbalini öne çıkarırız. Bu hususla alakalı durum değerlendirmelerini de ilim adamları ve siyasetçilerimizden oluşan Şura ehli üzerinden yaparız. En azından böyle olması gerekmektedir. Mevcut İran politikalarını da bu zeminde değerlendirdiğimizde, Persçilik illetinin ne yazık ki İran politikalarına hâkim olduğunu ve bunun da İslam olmadığını belirtmemiz gerekmektedir.

Nureddin Yıldız