Yazılı Fetva

Kafirlerin Mescitlere Girmesi Haram mıdır?

3207
12.10.2014

Selamünaleykum hocam. Sizin 'Namaz Muhasebesi' isimli kitabınızı okuyordum ve orada 'kafirlerin mescitlere girmesi haramdır' yazıyordu. Daha önceden Mescid-i Haram’a girmelerinin haram olduğunu duymuştum, ayeti de okumuştum ama mescitlere girmelerinin haram olduğunu hiç duymamıştım, kaldı ki günümüzde de camilerimize pek çok turist girmektedir. Mümkünse bunu açıklar mısınız?

Aleykümselam. Mescid-i Haram dışındaki mescitlere kâfirlerin girmesi konusunda fukahanın farklı içtihatları vardır. Hanefî mezhebi fukahası girebilecekleri yönünde bir içtihatta bulunmuşlardır. Diğer fukahanın içtihatları ile ortak bir nokta olarak şöyle bir hüküm zikredebiliriz: Mü'min olmayanlar, mescitlere bir zarurete binaen girebilirler. Mescitlerin çarşı gibi tutulmaması açısından bu kural önemli bir ilkeyi oluşturmaktadır.

Nureddin Yıldız