Yazılı Fetva

Kapitalizme neden karşıyız?

2175
04.06.2020

Biz Müslümanlar olarak kapitalizme neden karşıyız?

Çünkü kapitalizm,
 
• Din ve ahlakı hatta insanlığı yok kabule etmeye mecbur eder. Kapitalizmde ahirete yer yoktur.
 
• Bir azınlık grubu sürekli besler ve toplumun gerisini onlara hizmet ettirir.
 
• Büyük şirketleri hayatın bütünü gibi tutar, başkasının büyümesine izin vermez.
 
• İnsanları sürekli borçlanmaya sürükler, işsizliği körükler.
 
Biz de bu nedenlerle kapitalizme karşı dururuz.

Nureddin Yıldız