Yazılı Fetva

Kasıtsız Bir Şekilde Yemin Lafzı Kullanmak

2905
02.06.2017

Hocam, eşime kızarak "Bir daha seninle aynı yatağa yatmayacağıma Allah’a söz veriyorum." dedim. Bu sözü eşimi boşamak kastıyla söylemedim. Dini bir hükmü olduğunu da bilmiyordum.
Maide/89: "Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Bozulan yeminin keffareti ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek veya giydirmek yahut..." şeklinde devam ediyor.
Bakara/225: "Allah, sizi yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz lağıvdan (herhangi bir kasıt olmadan, kanaate göre yanlış yere yapılan yeminden) sorumlu tutmaz. Fakat kalbinizin kazandığı yalan yere yapılan yeminden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok halimdir."

Bu ayetler ışığında da yemin keffareti gerekir mi? Eğer keffaret gerekirse; Etrafımda fakir bulamazsam ne yapmalıyım ve keffareti ne kadar süre içerisinde ödemeliyim?

Yemin keffareti vererek kalbinizi rahatlatın. On fakiri doyurun. Fakir bulamazsanız, bu tür sadakaları toplayan vakıflardan birine verin.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


kasıtsız yemin etmek