Yazılı Fetva

Kavvame hakkı nedir?

5038
10.05.2021

Ailede erkeğe kavvame hakkı verilmiştir. Bu tam olarak ne anlama geliyor ve erkek bu hakkını bir sebeple kaybedebilir mi?

Kavvame Nisa suresinin otuz dördüncü ayeti ile sabittir. Ailede bir nevi koordinatör, gidişattan mesul yetkili anlamına gelir. Bu da erkek yani kocadır.

Erkeğe bu hakkın/görevin verilmesi bazı fıtrî nedenlere dayandığı kadar asıl neden erkeğin ekonomik yapıdan yani kazanıp harcamaktan sorumlu olmasına dayanmaktadır. Erkeğin bu hakkı/görevi kullanması temelde üç şarta bağlıdır:

  • Eşin ekonomik ihtiyaçlarını karşılama.
  • Güzel geçimi temin etme.
  • Aileyi Allah’ın bir emaneti olarak görüp kollama.

Bu görevleri yerine getirmeyen kasıtlı bir eşe karşı kadının erkeğin kavvame hakkına karşı mahkemeye müracaat hakkı doğabilir.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


kavvame