Yazılı Fetva

Kime Ehl-i sünnet denir?

2885
26.04.2020

Ehl-i sünnet kime deniyor?

Ehlisünnet, din hayatında Peygamber aleyhisselamın sünnetini esas alarak yaşayanlar demektir. Bu da onların bidatlere karşı hassas olmalarından kaynaklanır yoksa hiçbir Müslüman Peygamber aleyhisselamın sünnetine karşı bir tavır aldığını söylemez. Her şeye rağmen mü'minlerle bir arada bulunmayı gaye edindikleri için de isme “cemaat” ilavesi yapılmıştır. Kısaca, EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAAT denmektedir.
Bu manada ehlisünnet, yüzde yüz ilk nesillere uymaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü nesil için çok rahat bir şekilde ehlisünnet denir. Daha sonraki nesillerde ise ehlisünnet, yaygın ekoller, akımlar arasında bir ekole dönüşmüştür ne yazık ki. Öyle olmaya çalışanlar şüphesiz kıyamete kadar var olacaktır. Zira İslam odur.

Nureddin Yıldız