Yazılı Fetva

Kinayeli sözlerle talak gerçekleşir mi?

7365
27.05.2021

Eşim tartışırken ben böyleyim başkasını örnek veriyorsan defol babanın evine git dedi. Kinayeli boşanmaya giriyor mu bu sözü? “Git babanın evine.”, “Defol git.”, “Sen benim karım değilsin.”, “Ben senin kocan değilim.” gibi ifadeler, boşamada kullanılan kinayeli sözlerdendir. Bu tür sözlerin boşanmada etkili olabilmesi için, erkeğin bu sözleri boşama kastıyla söylemiş olması gerekir. Bu vb. kinayeli sözlerle boşamaya niyet edildiği takdirde bir bâin (kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı vermeyip yeni bir nikâh akdi gerektiren) talak meydana gelir (Merğînânî, el-Hidâye, III, 166). Şâfiîlere göre ise böyle kinayeli sözlerle yapılan boşamalar ric’î (kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı veren boşama) sayılır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, III, 439). Eşim Hanefi ben Şafi ne yapabiliriz? Kinayeli sözlerle talak gerçekleşir mi?

Sözün sahibinin mezhebini esas alın. Çözüme kavuşamazsanız, bulunduğunuz yerin müftüsünün hakemliği ile çözüm oluşturun.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


boşanma kinaye talak