Yazılı Fetva

Kiralanan mülke mal sahibi karışabilir mi?

881
02.10.2022

Hocam ben bir dükkân kiraladım. Orada genelde kendim duruyorum sıkışınca da güvendiğim birine bırakıp gidiyorum. Mal sahibim Müslüman bir insan ama ikide bir gelip ben sana kiraya verdim, burada başkasına iş yaptıramazsın caiz de değil diyor. Bu konuda ne diyebilirsiniz bize?

Bir kiralama sözleşmesi kiracıya kiraladığı şeyin menfaatini kullanmayı sağlamalıdır. Mesela bir dükkân kiralayan o dükkânı malın aslına zarar vermeyecek şekilde dilediği gibi kullanabilir, mal sahibinin itiraz hakkı olamaz. Bunun istisnası güvenlik ve benzeri nedenlerle getirilmiş kısıtlamalar olabilir. (Telefon şirketlerinin hattı başkasına kullandırmayacaksın kaydını örnek olarak makul kabul etmemiz gerekir.) Kiracının bir başkasına kiralaması mal sahibinin özellikle şart olarak getirmesi durumunda uyulması gereken bir şarttır ama kadim fıkhımızda bunu normal gören kayıtlar vardır.

Nureddin Yıldız