Yazılı Fetva

Komşuluk hakları nelerdir?

6984
14.08.2015

Komşuluk, ayetlerde ve hadislerde geçmektedir. Büyüklerin nasihatlerinde de komşuluğun önemi sık sık vurgulanıyor. Madde madde önümüze koyabileceğimiz komşuluk ilkeleri tayin edilebilir mi? Şöyle de söyleyebiliriz: Komşuluk hakkıyla ilgili olarak kendimizi test edebileceğimiz konular nelerdir?

Komşuluğun üzerinde çok durulduğu doğrudur. Şehirleşmeyle beraber komşuluk hukuku da önemini artırmış bulunmaktadır. Bu nedenle komşuluğun, ahirette muhasebe edileceğimiz bir hak olarak anlaşılması çok önemli bir meseledir. Şu hususlara dikkat edilirse inşaallah, hak olmaktan ecir kaynağı olmaya doğru çekebiliriz komşuluğu.
İhtiyacı halinde komşuya, gücümüzle sınırlı da olsa yardım etmek.
Hastalığıyla ilgilenmek. Ancak bu ilgilenme, ‘Nasılsın?’ sorgulamasıyla kalmamalı, görev talep edilip, yerine getirilmelidir.
Mutluluğunu paylaşmak, elemine, acısına katılmak.
Yokluğunda, onunla ilgilenmek.
Güler yüzle karşılamak, uğurlamak.
Komşu hakkında iyi kanaatleri öncelikli konuşmak, yaymak.
Hatalarını gizlemek, yaymamak.
Sözle, gözle, elle, bedenle ona bir zarar vermemek.
Yemek ikramında bulunmak.
Selamı yaygınlaştırmak.
Cenazesiyle ilgilenmek.

Nureddin Yıldız