Yazılı Fetva

Koyundan korkmak niye haram?

4371
18.12.2015

Mü’min Kimliğimiz kitabınızda, korku adlı alt başlıkta ‘...ama koyundan korkmak haramdır’ (Karafi, Furûk, 265. Farktan özetleme) yazıyor. Koyundan korkmak niçin haram?

Zira koyun insana yabancı bir hayvan değildir. Koyundan korkuyu psikolojik bir sorun durumuna getirip onu yılan gibi yabancılaştırmaya doğru adeta itikat oluşturmak açısından bir haram söz konusu olmaktadır.

Nureddin Yıldız