Yazılı Fetva

Küçük çocukların çalıştığı pazarlarda alışveriş yapmak caiz midir?

1733
28.02.2021

Pazarlarda bazen tezgâhlara küçük çocukları bırakıyorlar. Küçük çocuktan alışveriş yapmak caiz olur mu?

Küçük çocukla kastımız mümeyyiz olmayan çocuktur. Bu da sekiz yaş altı çocuklar için kullanılabilir.
Çocuğun velisi (veya tezgâh sahibi) izin veriyorsa ve satın alınan şey değerli tutulan bir şey değilse (mesela bir telefon değilse) çocuktan alışveriş yapılabilir.

Nureddin Yıldız