Yazılı Fetva

Kullanılmayan devlet mülkünü ücret ödemeden değerlendirmek caiz mi?

5767
30.11.2015

Devlete ait bir mülkü işyeri olarak devletten kiraladık. İşyerimizin bitişiği yine devlete ait boş bir bina. Bu bina herhangi bir şekilde kullanılmamakta. İdareye, bu binayı kira vermeden kullanıp kullanamayacağımızı sorduğumuzda, şu anda resmi olarak veremeyeceklerini ancak gidip kendimiz açıp kullanabileceğimizi söylediler. Acaba mevzubahis boş binayı bu şartlarda kullanmamızın dinen bir sakıncası var mıdır?

Her an çıkacak şekilde,
Gayrimenkule zarar vermemek,
Ecrimisil gibi bir ücret takdir edildiğinde ödemeye hazır olmak şartıyla kullanılmasında sakınca olmayacağını umarız.

Nureddin Yıldız