Yazılı Fetva

‘Kur’an-ı Kerim ile düşman beldelerine yolculuk yapmayın’ hadisini nasıl anlamalıyız?

8053
01.04.2016

Hocam Buhari’de geçen bir hadis okudum tercümesi şöyle: Resûlullah (sav) Kuran-ı Kerim ile düşman beldelerine yolculuk yapmayı nehyetmiştir.(Buhari kitabul cihad.) Kuran- ı Kerim peygamber Efendimiz (sav) zamanında mushaf halinde değilse bu hadisi nasıl anlamalıyız?

Evet, Kur'an’ımızın yazılı şekli olan mushafla düşman beldelerine gitmekte sakınca vardır. Kâfirlerin ona hakaret olacak işler yapmasına mani olmak mümkün olamayabilir. Mü'min de onu oraya götürmekle buna sebep olmuş olur. Bu nedenle mushafa gerekli saygıyı sağlayamayacağı yere onu götürmemelidir mü'min. Maksat budur. Bu hüküm bugün de geçerlidir elbette.

Nureddin Yıldız