Yazılı Fetva

Kur'an'a abdestsiz dokunmak neden haram?

26298
29.03.2011

Hocam, abdestsiz Kur'an okumak haram diyen yok ama abdestsiz Kur'an'a dokunmaya haram diyen çok. Abdestin faziletine, Kur'an'a abdestli dokunmanın faziletine de bir diyecek yok. Ezberden okuyunca haram olmayan bir şey, okunan metnin yazılı olduğu belgeye dokununca gerçekten haram oluyor mu? Haram hükmü hem sübutu hem de delaleti kat'i bir delil ile çıkarılabilecek bir hüküm değil mi? Konuyla ilgili bu standartlarda bir delil var mı? İbadet olan okuma abdestsiz oluyor, ibadet olmayan dokunma nasıl abdestli olamıyor? Bazıları namazda kıraat yapıldığı için namazda abdest farz gibi şeyler söyleyerek delil getiriyorlar. Oysa namazda dokunarak değil, ezberden kıraat yapılıyor, hatta yüzüne yapılması Hanefilerde caiz bile görülmüyor. Kaldı ki ezbere okurken abdesti şart gören de zaten yok. Konu hakkında gerçekten açık ve anlaşılır bir cevap nasıl verilebilir?

Dinimiz naslar üzerinden yaşanmaktadır. Yani âyet ve hadislerle çizilmiş bir parkurda yürümekteyiz. Mesela, Kur'an'ın yazılı metnine abdestsiz (ya da cünüp olarak) tutulmayacağı hükmü âyette geçmektedir. Ama aynı âyet veya başka bir âyet, abdestsiz okumaktan söz etmediği için fukaha böyle bir hükmü bize aktarmıştır. Kısaca mesele, âyet ve hadislerle bağlı kalmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu tür konularda fukahanın yolunu izlemek en iyisidir. Aksi takdirde kaş yaparken göz çıkarmak da mümkündür.

Nureddin Yıldız