Yazılı Fetva

Kur’an’da Geçen 'Ebedi Cehennemlikler' Kimlerdir?

9134
20.02.2014

Hocam, Muminun suresi 103. ayeti kerimede "Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler" deniliyor. Kafirlerin ebedi olarak cehennemde kaldığı gibi Müslümanlar içinde de tabiri caizse %51 günahı fazla olanlar bu ayette olduğu gibi ebedi cehennemde mi kalacaklar? Çünkü bu ayette ebedi ifadesi geçiyor, bunu nasıl yorumlayabiliriz? Ayrıca, içinde zerre kadar imanı bulunanlar günahlarını cehennemde çektikten sonra tekrar cennete girmeyecekler mi?

Selamünaleyküm.Kur'an'ımızın bir ayeti münferit alınarak tefsir edilmesi durumunda yanlış anlaşılabilir. Bu âyet örneğinde olduğu gibi yanlış anlaşılma ortaya çıkabilir.
Örnekteki ayette ise durum şöyledir: Bundan önceki âyet, kurtulanlardan söz ediyor. Bu âyet de, kurtulamayanları anlatmaktadır. Onlar da kâfirlerdir. Dolayısıyla mü'min olanlar için söz konusu bir durum yoktur. Nitekim bu ayetin bir benzeri olan A'raf suresinin dokuzuncu âyeti, açık bir şekilde 'kendilerine yazık edenlerin' kâfirler olduğunu beyan etmektedir.

Nureddin Yıldız