Yazılı Fetva

Kuranda Risalelere İşaret Var mı?

19200
13.11.2011

Kur'an'da Saidi Nursi'nin yazmış olduğu risalelere ve nurculara işaretler var mıdır? Mehmed Kırkıncı'dan Yeni Asya cemaatine kadar umum nucrcular hemen hemen bu görüştedirler. Muhtemelen risalelerde de bu ifadeler var: Kırkıncı şöyle der: "Üstad Hazretleri bu mektubunda Nur’daki ihlâsın zedelenmemesi, ehl-i siyasetin evhama düşmemesi ve bir kısım hocaların itirazına yol açılmaması için Nur Talebelerinin kendine mehdi demek yerine, müceddid yahut mehdinin pişdarı demelerini tavsiye etmiştir. Mektub dikkatle okunursa bu tavsiyenin bir tedbir için olduğu anlaşılır. Yoksa bu ifadeleri mehdinin daha sonra geleceği şeklinde anlamak doğru olmaz. Nur Talebeleri Kur’an-ı Kerimdeki 33 ayetin Risale-i Nur’a, müellifine ve Nur Talebelerine işaret etmesini nazar-ı itibara alarak ahir zamanda beklenen mürşid-i azamın Bediüzzaman Hazretleri olduğuna kanaat getirmişlerdir." Muhterem Hocam bu ifadelerde edildiği gibi gerçekten Nursi Efendi ahir zamanda beklenen Mehdi-i Azam mıdır ve Kur'an kendisini ve talebelerini mi işaret etmiştir? Eğer öyle ise bizim başka şekillerde hizmet etmemiz noksanlık olmayacak mıdır? Mehdi gelmiş ve programını yapmış, nurculara teslim etmiş ve dahi Kur'an onlara işaret etmiş. Bu durumda bizlere düşen nedir?

Selamünaleyküm. Ciddi olalım; Kur'an'ımız Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselamdan başkasını göstermemiştir. Gerisi hüsnü kuruntudur.

Nureddin Yıldız