Yazılı Fetva

Kur'an'da, yaptıkları işin hükmü belli olan kişilere kafir diyebilir miyiz?

13806
02.04.2011

Bir sohbetinizde şehadet getiren, La ilahe illallah diyen bir kimseye kafir diyemeyiz, dediniz. Mesela Kuran’da sabit olan, şu şu şu işleri yapanlar kafir olmuştur; onlar kafirlerin ta kendileridir, gibi ayetlere sık rastlıyoruz. Bir kişi la ilahe illallah dediği halde bu ayetlerden birisindeki işi yaptığını biliyorsak da mı kafir diyemiyoruz? Mesela sadece bir örnek olması açısından, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir.(Maide 44) Kuran’ın kafir olarak nitelendirdiği birisine biz kafir diyemez miyiz la ilahe illallah dediği için?

Allah'ın yasak ettiği şeylerden birini yapmanın iki pozisyonu vardır. Birincisi, onu Allah'ın yasak ettiğini bildiği halde, bu yasağı yok sayarak, uygun görmeyerek yapmak ki, bu tam bir küfürdür. İkincisi de, yasağı bildiği halde ya nefsine mağlup olarak ya da çaresizlikten ötürü onu yapmak ama hatasını da kabul edip tevbeye koşmak halidir ki, bunun adı günahtır. Bu durum insanı dinden çıkarmaz. Örneğini verdiğiniz ayetler için de bu durum geçerlidir. Filan sistemi beğenip onu uygulamak isteyenle, içinden reddettiği halde çaresizlikten dolayı onu uygulayan arasında bu farkı görmezden gelemeyiz.

Nureddin Yıldız