Yazılı Fetva

Kur’an’daki “yaratanlar” ifadesi ne anlama gelmektedir?

3488
28.09.2015

Mü'minun suresinin 14. ayetinin son kısmında Rabbimiz, “Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir.” buyuruyor. Buradaki “yaratanlar” ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?

'Yaratanlar' ifadesi Kur'an'ımızda mahlukat için de kullanılmıştır. Bu kullanma 'ortaya koyanlar' anlamında olduğu için de bize yönelik bir sakınca yoktur. Şu kadar ki biz mü’minler, edeben ‘yaratma’ fiilini sadece Allah Teâlâ için kullanmayı tercih ederiz.

Nureddin Yıldız