Mektuplar

Kur’an’ı Anmak Değil Anlamak İsteyen Müslümana Mektup

14770
17.08.2013

Hocam, sahabeler Kur'an'la tanışmadan önce düşünceleri, halleri ve tavırları çok değişikti; müşriktiler. Kur’an'ı okur okumaz hayatları ve fikirleri değişti. Ben de okuyorum ama hayatımda hiçbir değişiklik olmuyor hocam. Bu durum, Kur’an’ı anlayamadığımız için mi oluyor?

Aziz kardeşim,

Bu dert sadece senin derdin midir, ne zannediyorsun. Hepimiz aynı yaranın akan kanı ile kırmızılandık. Allah sizden razı olsun, bize bir hakikati tekrar hatırlattınız. Neden ashab öyle idi de biz değiliz sorusuna cevap olabilecek, onlarla alakalı bazı tespitleri paylaşabilirim seninle:

• Onlar, önce pekişmiş bir iman sahibi oldular sonra Kur'an öğrendiler. Kur'an da onları ayağa kaldırdı.

• Kur'an'ı, Rabb’lerinin sözünü dinler gibi dinlediler.

• Onu öğrenmeyi, cihat olarak gördüler.

• Onların içinde de Kur'an'ı daha iyi bilenler vardı. O daha iyi bilenlere, sırf Kur'an'ı daha iyi bildikleri için saygın bir yer tuttular. Âlime hürmet ettiler.

• Kur'an'ın anlattığı şeyleri pratikte uyguladılar. 'Namaz' dedi Kur'an mescide doluştular. 'Cihat' dedi, canlarını mızraklarının ucuna takıp yola çıktılar. 'İnfak' dedi, evlerinde ne varsa verdiler. 'Kader' dedi, bütün sözleri bitirdiler. 'Tevekkül' dedi, sanki o gün doğmuş bir bebek gibi kendilerini kaderin kucağına saldılar; bir bebeğin annesinin kucağında uyuduğu gibi kaderin kucağında rahat ettiler. 'Dua' edin dedi, elleri havada kaldı. Cevabını beklemediler bile.

• Onlar, önlerinde duran Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek olarak gördüler. Örneklerinin peşinden gittiler.

• Allah onlardan razı olsun. Göklerde ve yerlerde Allah'ı tespih eden mahlûkatı adedince razı olsun onlardan. Asla felsefeye yanaşmadılar. 'Acaba!'ları olmadı. 'Ama!' sözcüğünü dillerine almadılar. 'Aslında şöyle demek istemişti.' cümlesi ağızlarından çıkmadı hiçbir zaman.

• Sabretmesini bildiler. Nuh aleyhisselamın Kur'an'da neden bulunduğunu iyi anladılar. Eyyub aleyhisselamı tanıdılar.

• Dünyayı dünya gibi ahireti de ahiret gibi gördüler. Gördüklerine göre de etkilendiler.

...

Gerisini siz bizimle kıyas edebilirsiniz. Neden onlar ve neden biz gibi soruların cevabını siz takdir ediniz.Gelin hep beraber dua edelim Rabbimize de, kalplerimizi nurlandırsın aziz kardeşim.

Nureddin YILDIZ

Nureddin Yıldız