Yazılı Fetva

Kur’an’ı Kerimin Üzerine Yazı Yazmak Günah Mıdır?

28479
26.02.2012

1-Arapça Kur-an'ıın sayfa kenarlarındaki boşluklara Türkçe yazı yazmak günah mıdır? Mesela ayetlerin faziletleri, hangi zamanlar okunacağı gibi? 2- Talebeler tecvit kurallarını uygulayamadıkları için bila gunne ve meal gunnede şedde işaretliyoruz anlamaları için bunu yapmamızın bir günahı var mı? 3- Normal Arapça Kuran’ın üzerine kurşun kalemle kelime manalarını yazmada bir sakınca var mı?

Selamünaleyküm. Bu üç sorunun üçünün de esasen cevabı 'sakınca yoktur' şeklindedir. Esas böyle olmakla beraber, mushafın Kur'an'ı temsil eden yönünün her türlü tazime layık olduğunu, tazimin imanı yansıttığını düşündüğümüzde bir tek noktanın bile konmamasını emreden idraki uygun buluruz. Kısacası, koymamak doğrudur. En az ne kadar o kadar konması olabilir. Allah Teâlâ kitabı ile amele hepimizi muvaffak kılsın.

Nureddin Yıldız