Yazılı Fetva

Kurban Etmenin Caiz Olmadığı Hayvanlardaki İhtilaf

2847
25.10.2014

Kurban kesmenin caiz olmadığı arızalardan bazıları da şunlardır: ‘Dişleri hiç olmayan hayvanlar yayılıp yiyemezse, kurbanı caiz ol¬maz. Şayet yayılıp karnını doyurursa, caizdir. Sahih olan da budur.’ Bahri râik, c. 8, 201 İbni Âbidin’de de şu hükümler mezkûrdur: ‘Dişleri hiç kalmamış hayvanların kurbanı caiz olmaz. Fakat dişle¬rinin ekserisi kalırsa caizdir.
Hocam bu kitaplarda böyle yazarken Diyanet ve Ömer Nasuhi Bilmen’in ilmihalinde caiz olmaz denilmekte. Yardım edebilir misiniz?

Selamünaleyküm. İki görüşten en uygun görüleni tercih edilerek yazılmış kuralları okudunuz. Diyanet'in görüşünü esas almanız daha sağlıklı olur.

Nureddin Yıldız