Yazılı Fetva

M. Ebu Zehra’nın Mezhepler Tarihi kitabı okunabilir mi?

9019
05.05.2016

Muhammed Ebu Zehra'nın mezhepler tarihi kitabı okunabilir mi? Bu kitapta, Muaviye r.a. döneminde hutbelerde Hz. Ali r.anh lanet okunuyordu diyor. Bunun doğruluk payı nedir?

O kitap değerli bir kitaptır. Yalnız hiçbir kitap hatadan uzak değildir. Kur'an’ımızı çıkardıktan sonra garantili bir kitap yoktur. Kaldı ki o dönemde benzer hatalar işlenmiştir, öyle biliyoruz.

Nureddin Yıldız