Yazılı Fetva

Mahkeme kararı boşanma sayılır mı?

11096
10.03.2015

Mahkemenin bir kadını boşamasına bir talakla boşanma diyorlar. Oysa mahkemede defaatle, ‘boşanmak istiyor musunuz?’ diye taraflara soruluyor. Onlar da her defasında, ‘boşanmak istiyoruz’ diyorlar. Mahkeme boşanmamaları için mücadele ederken onlar boşanmak için mücadele ediyorlar, çok kesin boşama ifadeleri kullanıyorlar. Mahkeme aylar, yıllar sürüyor; iddet süresi geçiyor ve neticede boşama oluyor. Bu, nasıl bir boşanma sayılıyor?

Meseleye MAHKEME KARARI açısından bakıyorsanız ve mahkeme sizin için muteber ise mahkeme kararı fesih sayılır. Fesh ise bir bain talak olarak görülünce sözünü ettiğiniz gibi bir durum anlaşılmaktadır. Bu esnada başka boşamaların olması gibi durumlar ise ayrıca ele alınmalıdır elbette. O esnadaki sözünü ettiğiniz sözler 'boşadım' gibi sözler olmadığı için öyle bir sakınca yoktur ortada.

Nureddin Yıldız