Mektuplar

Mahrem-nâmahrem ölçülerini öğrenmek isteyen Müslüman'a mektup

56801
27.07.2011

Hocam ben namahremle tokalaşmanın haram olduğunu biliyorum ve bu nedenle kuzenlerimi (namahrem diye) öpmüyorum. Bizim akrabamız içerisinde İslam çok fazla yaşanmadığı için bu yaptığımı biraz garip karşıladılar. Ben de en güzel şekilde anlatmaya çalıştım ve şimdi kabul ettiler. Peki, bir erkek/kadın için kimler namahrem oluyor? Mesela annemin, babamın halaları ve teyzeleri namahrem oluyor mu?

Evlerimizde mahremiyet kurallarının esasında kiminle evlenmemiz caiz kiminle caiz değil bilgisi esas oluşturmaktadır. Evlenmemiz ebediyen caiz olmayanlar annelerimiz/babalarımız gibidir. Bu nedenle haremlik selamlık kuralları ya da göz ve dokunma ilkelerimiz açısından evlilikte haram olanlar ve olmayanlar hakkında bilgimizin bulunması gerekmektedir.

Evlenme yasakları konusunda erkek kadın ayrımı yapmaya gerek yok; erkeği anlayınca kadın da anlaşılmış olur.

 • 1-) Evlilik yasağı açısından kadınlar iki sınıfta ele alınırlar:
  a- Evliliği ebediyen haram olanlar. Bunlar,
  1- Akrabalık bağı
  2- Hısımlık bağı
  3- Süt bağı olmak üzere üç nedene dayanır. Mesela kişinin amcası ebediyen kalkmaz bir akrabalık bağıdır. Kayınpeder ebediyen kalkmaz bir bağdır. Süt emme de ebediyen kalkmaz bir bağ oluşturur.
  b- Geçici bir şekilde haram olanlar. Bunlar da şu şekilde olabilir:
  1- Bir erkeğin ikinci hanım olarak, birinci hanımın kardeşi (baldızı) gibi bir yakınını alması geçici olarak haramdır. Birinci hanımı ile bağı kesilince o kadını nikâhlayabileceği için bu duruma geçici haramlık denmiştir.
  2- Boşanmış bir kadının beklemesi gereken iddet süresi geçici bir haramlık oluşturur.
  3- Bir erkek, üç talakla boşadığı bir kadınla tekrar nikâhlanabilmesi için o kadının başka biri ile nikâhlanması ve tabii bir şekilde ondan boşanması gerektiğinden o kadınla evlilik de geçici olarak haramdır.
  4- Bir erkeğin dört hanımla nikâhlı olması durumunda beşinci olacak kadın, o ilk dörtten ötürü geçici olarak haramdır.
  5- Kadının semavî dinlerden bir dine mensup olmaması da geçici bir haramlık oluşturur.
  Ebedi ve geçici olmak üzere sekiz grup içinde ilk üç grup, evlenilmesi ebediyen haram olduğundan, onlarla yabancı bir kişi muamelesi içinde olmak gerekmez. Oturulup konuşulabilir, beraber geziye çıkılabilir. Ancak, yaşların genç olması ve benzeri nedenlerle bir fitne ihtimali söz konusu olursa, bu özel bir durumdur. O zaman herkesin dinine ve iffetine dikkat etmesi şart olur.
 • 2-) Yukarıdaki kuralları açabiliriz.
  Buna göre:
  - Kişinin aslı yani anne babası ve onların anne babaları ebedi haram listesindedir.
  - Kişinin evladı ve onların evladı ebedi haram listesindedir. Bu bağ ne kadar uzarsa uzasın haramlık devam eder.
  - Kişinin anne babasının diğer uzantıları ve onların uzantıları haramdır. Kardeşler ve kardeşlerin çocukları bunlardır. Bu bağ da ne kadar uzarsa uzasın hüküm aynıdır.
  - Dede ve ninelerin uzantıları birinci derecede kalmak şartıyla haramdır. Halalar, teyzeler, babasının halaları, annesinin halaları, annesinin teyzeleri haramdır. Bunların çocukları ise haram değildir. Hala kızları, teyze kızları, babasının hala kızı, annesinin hala kızı, annesinin teyze kızı, babasının teyze kızı haram değildir. Başka bir mani yoksa bunlarla evlenebilir. Çünkü bunlar dede veya nineden iki basamakla uzaklaşmış olmaktadırlar.
 • 3-) Bir erkeğin, nikâhlanıp cinsel ilişki kurduğu bir kadının, başka erkekten olma kızları ile evlenmesi ebediyen haramdır.
  - Bir kadınla sadece nikâh bile kıyılmış olsa o kadının anne babası/dede ve nineleri o erkeğe ebediyen haram olur.
  - Baba ve dedelerin kadınları da, onlar öldükten veya boşadıktan sonra bir erkeğe haramdır.
  - Kişinin soyundan gelenlerin yani çocukları ve onların çocuklarının eşleri, boşandıktan veya onlar öldükten sonra bile kişiye ebediyen haramdır.
 • 4-) Süt emzirme konusundaki kural ise şudur: Bir erkeğe, soy bakımından kim haramsa sütle beraber oluşan bağda da o haramdır.
 • Bu kuralları iyi bildikten sonra, kimin eli tutulur kimin tutulmaz onu da bilmiş oluruz. Tanışıklık, arkadaşlık, görgü-gelenek gibi nedenler, dinimizin ilkelerini gevşetme nedenimiz olamaz. Fitne olmadıkça evlenilmesi ebediyen haram olanlar -yani yeniden yaratılıp başka bir soydan gelmedikçe ki bu bir hayal bile değildir- dışında her kadın yabancıdır. İslam böyle emrediyor.
  Allah Teâlâ'dan dinine bağlı kalmaya bizi muvaffak kılmasını dileriz.
  Nureddin YILDIZ
  facebook.com/nureddinyildiz
  twitter.com/nurettinyildiz

  Nureddin Yıldız