Yazılı Fetva

Manevi tazminat istemek caiz midir?

1423
05.04.2022

Dinimizde manevi hakların tazmini yoktur şeklinde bir kural var mıdır? Manevi hakkımın ihlaline karşı tazminat talep etsem günah mı işlemiş olurum?

Maddi hakların ihlalini tazmin ettirmede bir sorun yoktur. Zira maddi haklarda neyin nasıl ve ne kadar tazmin edileceği bilinebilir. Fukaha, manevi denebilecek konularda zararın ne ile takdir edileceğinin bilinemeyeceğini öne sürerek manevi hak ihlallerinde tazmini ittifa edilmiş şekilde öne çıkarmamışlardır. Muasır ulemadan bazıları ise manevi hak ihlallerine mahkemelerin tazmin ettirme kararı verebileceğini de söylemişlerdir. Meselenin özeti budur.

Nureddin Yıldız