Yazılı Fetva

Manik depresif bozukluğunda kul işlediği günahlardan sorumlu olur mu?

3953
21.05.2015

Manik depresif hastalığında, iki uç vardır; bir manik epizod, bir de depresif epizod. Manik epizod süresi içerisinde hastalar kendinden geçiyor ve olmadık haramlar işliyorlar, nefisleri daha kabarık oluyor. Bu durumda Allah kulunu sorumlu tutar m?

Bu hastalık sahipleri mevcut yasalara göre cezaî ehliyet taşımaktadırlar yani yaptıklarından mesul tutulmaktadırlar. Bu durum, tıbbın onları 'aklı yok' kabul etmediğini gösteriyor. Tıbben 'aklı yok' denmeyen için yaptığı amellerin sevabı ve günahı söz konusudur. Allah Teâlâ muhafaza buyursun.

Nureddin Yıldız