Yazılı Fetva

Mevcut Sistemde Avukatlık Yapmak Caiz midir?

8923
19.03.2011

Faiz alan da veren de melundur, hadisi dikkate alındığında mevcut hukuk sisteminde avukatlık yapmak caiz midir? Çünkü gerek ticaret hukuku gerek borçlar hukukunda faizin fahiş boyutlarda olduğu hepimizin malumudur. Ayrıca İslami hassasiyeti olan müvekkiller bile avukatlarından kanuni faizi talep etmekte, bu konuda da avukata inisiyatif alanı kalmamaktadır.

Avukatlık sadece faizli işlem üzerine yürütülen bir meslek değildir. Ama faiz kadar ağır olan bazı günahlar açısından kaygan bir zeminde icra edilebilen bir meslektir. Bu nedenle avukatlık için tanım yapıp 'icra edilemez' şeklinde bir kural koymayalım da, 'riskli alanlarda dikkat edilmesi gereken bir meslektir.' diyelim; daha adil davranmış oluruz. Çünkü faiz kadar yalan da ağır bir günahtır ve avukatlık açısından her adımda Müslüman'ı riske sokan bir tehlikedir. Ama sırf tehlike açısından bir karşılaştırma yapılacaksa imamlık bile sorunsuz bir meslek değildir bu düzen içinde. Kaçarak halledebileceğimiz bir iş yoktur aslı zatında. İmanımızı ve kişiliğimizi muhafaza ederek yangının ortasına dalmamız gerekebileceğini unutmayalım. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız