Yazılı Fetva

Mezun olunan bölümün meslek olarak farziyeti var mıdır?

6365
17.02.2016

Mezunu olduğumuz üniversite bölümü, mesleki olarak üzerimize farz mıdır? Yani üniversite bitirip yetkin hâle geldiğimiz mesleği icra edip etmemede bir vebal var mıdır?

Bir meslek sahibinin o mesleği icra etmesinin ona farz olması ancak ağır zorunluluk şartlarında olur. Mesela bir tıp mezununun, ağır yaralı bir insanın yanında doktorluğunu icra etmesi farz olur. Bunun haricinde mesleğini icra etmek diye bir zorunluluk yoktur.

Nureddin Yıldız