Yazılı Fetva

"Minhacü'l - Kasıdin ve Müfidü's-Sadıkin" eseri hk.

4175
27.04.2017

Hocam, İhyâü Ulûmi'd-dîn eserini alıp çok okumak istiyordum fakat, Tahlil Yayınları'ndan çıkan "Minhacü'l-Kasidin Ve Müfidü's-Salikin" eserini almam kısmet oldu.
Şimdi bildiğim kadarı ile, bu eser İhyâ'nın sadeleştirilmiş niteliğinde, ben bu eseri okuduğumda İhyâ'yı okumuş olur muyum? İhyâ'yı alıp okumama gerek kalır mı?
Selametle...

İhya ihyadır, yerini tutan olmaz ama sizin için onun özeti olan bir kitap yeterli olur. Allah Teâlâ amel etmeyi de kolay kılsın.

Nureddin Yıldız