Yazılı Fetva

Mirası kız ve erkek kardeşler aynı oranda bölüşebilir mi?

4068
27.08.2020

Hocam biz iki kardeşiz. Miras konusunda şeri hukuka göre kız kardeşim benim hissemin yarısı kadar hisse alacak, bu şekilde biliyorum, lakin ben kız kardeşimle eşit bölüşmeye razıyım, ama bu noktada şeriata aykırı hareket etmiş sayılır mıyız?

Şeriatımızın taksimine razı olmuş iki kardeşten birinin hakkından feragat etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Allah Teâlâ kolay etsin, bereketli etsin.

Nureddin Yıldız