Yazılı Fetva

Mirasta Kız-Erkek Paylaşımı

9970
21.11.2013

Annem, babasından kalan para, mal, mülk vb. serveti dilediği gibi ve dilediğine, dilediği kadar bağışlamakta ya da bağışlamamakta serbest midir? Anne ailesinin tek kızı olduğu için oğlan kardeşleriyle eşit mi alır?  Şer'i hükmü nedir?
2)Vefat etmiş bir babanın arazileri mevcut kanunlara uygun olarak oğulları ve kızları arasında eşit bölüşülmüş olsa, daha sonraları babanın oğlan çocukları, mevcut maddi durumları kendilerinden çok daha iyi durumda olan kız kardeşlerine bu paylaşımın dinen yanlış olduğunu, haklarının şer'an (oranı yanlış yazabilirim)1/2 olduğunu hatırlatıp, dini esaslara uygun yeniden paylaşılmasını teklif etse (ki söylendi kabul görmedi o eskiden öyleydi cevabı alındı) oğlan çocukları hata mı yapmış olur? Yeniden şer'i paylaşımı kabul etmeyen kız kardeşlerin durumu nedir? Baba mirasının paylaşımı şer'an nasıl olmalı?

Selamünaleyküm. Bir babanın ardından paylaşılan malda erkek iki hisse kız bir hisse alacak şekilde paylaşım yapılır. Mevcut kanunlar bunu eşit bir şekilde paylaştırmaktadır. Erkekler, kız kardeşlerine bunu helal ederlerse sakınca olmaz ama erkekler, Kur'an'ın emrine göre olması gerektiğini hatırlatır ve haklarını talep ederlerse kızlar, kanun gereği aldıkları fazlalığı iade etmek durumunda olurlar. İade etmezlerse o kısmı haram yemiş olurlar. Bunun dışında erkek veya kadın, herkes elindeki helal malı harcamakta serbesttir. Kadınların (veya kızların) malını nasıl harcadıkları sorulmaz. Yeter ki helal gelmiş ve helal yere harcanmış bir mal olsun.

Nureddin Yıldız